co-founders

Våra Co-Founders

När Drottning Silvia grundade Childhood 1999 bidrog 14 stiftelser, privatpersoner och företag med en miljon dollar var. Deras investeringar utgör Childhoods grundkapital, vars avkastning används till att täcka administrativa kostnader. Merparten av våra co-founders har sedan grundandet ett långsiktigt engagemang, utöver det finansiella, som stärker vårt arbete:

 • ABB
 • Axel Johnson Gruppen
 • Charles B. Wang Foundation
 • Curtis L. Carlson Family Foundation
 • Daimler Corporation Fund
 • Familjen Barbro E. Heinz
 • Familjen Jan H. Stenbeck
 • Familjen Jane och Dan Olsson
 • Familjen Sven Philip-Sörensen
 • Heimbold Foundation
 • Oriflame – af Jochnick Foundation
 • SAP AG
 • Skandia
 • Telia Company AB.

Foto: Childhood