Vår historia

”Jag har grundat en organisation. Min högsta önskan är att lägga ner den snart.”

Drottning Silvia

Med dessa ord grundade Drottning Silvia Childhood för över tjugo år sedan. Sedan 1999 har vi på Childhood arbetat med att förverkliga vår vision: Att alla barn har rätt till en barndom fri från sexuella övergrepp, exploatering och våld. Vi har möjliggjort över 1300 projekt runt om i världen. Initiativ och idéer som fått vingar och livskraft tack vare vår finansiering, kunskap och uppmuntran. Oftast har idéerna uppstått hos eldsjälar nära barnen. Personer med kunskap och kännedom om barnens utsatthet och behov. Tack vare oss har exempelvis:

Childhood har etablerat Barnahusmodellen i Sverige – och utomlands

Barnahus är väl beprövat som ett barnvänligt och rättssäkert sätt att hjälpa barn som utsatts för övergrepp. Konceptet fanns först på Island och kom till Sverige med starkt stöd av Drottning Silvia och Childhood. Numera finns över 30 Barnahus i Sverige. Vi arbetar aktivt både med att sprida kompetens och kunskap kring modellen och bidra till att fler Barnahus öppnar. Under 2018 invigde vi tre Barnahus i Polen och Tyskland. Under 2020 tillkom två i Berlin och Duesseldorf.

Vi har utbildat mentormammor i Sydafrika

Childhoods fokus är att alltid stödja familjer som befinner sig i utsatthet. Tidigt stöd till föräldrar ger långsiktigt och hållbart skydd för barn. Därför har vi under åren arbetat med olika initiativ som stödjer och stärker föräldrar. Ett exempel är Philanis hembesöksprogram för mammor i Sydafrika. Där utbildar vi mentormammor till ett slags hembesökande BVC-sköterskor. När vi startade var detta ett pilotprojekt med 20 mammor. Idag har Philani 220 mentormammor. De ansvarar tillsammans för 15 000 familjer i Kapstaden. 

Sexuellt våld mot barn har kommit upp på den globala agendan

Vi har också bidragit till att sexuellt våld mot barn har kommit upp på den globala agendan.  Under den tid vi har funnits har sexuella övergrepp mot barn gått från att vara ett tabutema till något vi pratar öppet om och gemensamt arbetar för att lösa.  I de globala målen som FN antog 2015 står det världen ska stoppa allt våld mot barn. För oss som länge har arbetat med frågan är det en enorm framgång – vi har äntligen en nollvision!

Kommer Drottningen att kunna lägga ner sin organisation, som hon hoppades när hon grundade Childhood? Det frågade oss någon nyligen. Och det är vårt mål. Men som Drottning Silvia sade i en intervju i samband med vårt tjugoårsjubileum 2019: ”Så länge vi behövs kommer vi att fortsätta jobba med detta.”

Text: Jonathon Rees