Vår styrelse

Den svenska styrelsen för World Childhood Foundation sammanträder normalt tre gånger per år. Styrelsens ledamöter utses av styrelsen.

Styrelsen består av minst fyra och högst tjugofyra ledamöter. Av styrelsens ledamöter utses två av stiftaren H.M. Drottning Silvia. Styrelsen utser inom sig en ledamot att vara ordförande. Ordföranden utses på tre år. Ordföranden kan återväljas ytterligare en mandatperiod. Annan ledamot utses på ett år. Avgående styrelseledamot kan återväljas.

Processen att finna lämpliga kandidater leds av styrelsens ordförande och beslut fattas av styrelsen.

HEDERSORDFÖRANDE

H.M. Drottning Silvia

ORDFÖRANDE

Kenneth Bengtsson
Styrelseordförande i bl.a. Clas Ohlson, Ahlsell, Systembolaget, Ersta Diakoni, Eurocommerce och Ung företagsverksamhet, Stockholm
VD och koncernchef för ICA AB 2001-2012, styrelseordförande Svenskt Näringsliv 2010-2013 och styrelseordförande Svensk Handel 2005-2010.

LEDAMÖTER

H.K.H Prinsessan Madeleine
Prinsessan Madeleine har arbetat med World Childhood Foundation sedan 2006, både i Stockholm och i USA. Hon är medlem i Childhoods svenska styrelse sedan februari 2016 och är även hedersmedlem i Childhood USA:s styrelse.

Docent Jane Olsson Thorburn
Familjen Jane och Dan Olsson, Göteborg
Docent i obstetrik och gynekologi, f.d. överläkare vid avdelningen för reproduktiv medicin vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.

Kirstine von Blixen-Finecke
Statsfru, Stockholm
Sveriges överhovmästarinna sedan 1 januari 2016. Hon har tidigare varit hovdam samt Sveriges statsfru och chef för drottning Silvias hovstat.

Johan Dennelind
President and CEO, Telia Company AB
International CEO South Africa på Vodacom 2010- 2013. VD för DiGi Telecommunications Malaysia 2008- 2010. Dessförinnan innehade han ett flertal ledande befattningar på Telia. Johan Dennelind är styrelseledamot i GSMA.

Geoff Gage
Geoffrey Carlson Gage Brand Communications
Geoff Gage är grundare, ägare och koncernchef för det egna bolaget Geoffrey Carlson Gage Brand Communications, en varumärkesbyrå, som han grundade 1999.

Peter Hansson
Tidigare VD för GöteborgsOperan, Göteborg
Styrelseordförande i VBG Group AB (publ), Vänersborg. VD för Volvo Personbilar 1995-2006 i Sverige och sedan 1999 även för Norden. Styrelsemedlem för svenska Hertz, Volvofinans och Svensk scenkonst.

Anna Ryott
Anna är styrelseordförande för Summa Equity. Hon sitter även i styrelsen för UNDP SDG Impact Steering Group, Dagens Industri, LGT Venture Philanthropy, LGT Lightstone, Stftelsen Norrsken, Cake Motorbikes och Axel Johnson AB. Hon var tidigare VD för Swedfund, generalsekreterare för SOS Barnbyar 2010 – 2013, insamlingschef för UNICEF 2007- 2009 samt byråchef  för Storåkers McCann 2001- 2007.

Sebastian af Jochnick
VD/Grundare , Retail Knowledge, Stockholm
Efter ekonomistudier vid Lunds universitet arbetade Sebastian på Manpower och var sedan konsult inom CSR på Compassion. Grundade Retail Knowledge Sweden AB 2003, där han också sitter i styrelsen. Sitter även i styrelsen för Jochnick Foundation, och är delägare och investerare i investmentbolaget R12.

Martin Ingvar
Professor i neurofysiologi och integrativ medicin, Karolinska Institutet, Stockholm
Vicerektor för samordning av frågor avseende framtidens hälso- och sjukvård i Karolinska Institutets ledning sedan januari 2014. Sedan 2007 är Martin Ingvar föreståndare för Osher centrum för integrativ medicin.

Madeleine Linins Mörner
Familjen Antonia Ax:son Johnson, Stockholm
Tidigare kommunikations- och strategikonsult i egna bolaget Hobo Inc. Medgrundare till eko. föreningen Fair Unlimited, med operativ roll inom affärsutveckling och försäljning. Tidigare styrelseledamot i Svalorna Latinamerika. Berghs School of Communication med inriktning copywriting, fil. kand. psykologi, Uppsala och Stockholms Universitet.

Inge Thulin
Tidigare styrelseordförande, koncernchef och VD för 3M Company
Inge Thulin har varit verksam inom 3M sedan 1979 och haft flera tunga poster inom företaget, bland annat som vice vd, marknadsdirektör och ansvarig för Life Science samt lång internationell erfarenhet från olika 3M-divisioner i städer som Bryssel, Paris och Moskva.

Johan Lundgren
Partner, Bain & Company Nordic Inc., Stockholm
Partner på Bain & Company Nordic Inc. sedan 2001. Chef för Bain & Co’s sociala initiativ Bain Cares. MSc från Handelshögskolan i Stockholm samt MBA från Manchester Business School.

Anna Philip-Sörensen
Familjen Sven Philip-Sörensen, Stockholm
Masterexamen i lingvistik och skandinaviska studier från University of Edinburgh, samt utbildad inom komplementär medicin.

Sophie Stenbeck
Familjen Jan H. Stenbeck, Los Angeles
Filantrop och social entreprenör med stor erfarenhet från både gräsrotsorganisationer och styrelsearbete i välgörenhetsstiftelser. Grundare av Imperativ, Sea Fund och Social Visionary Foundation. Är ordförande i Hugo Stenbecks Stiftelse och aktiv i Reach for Change.

Suzanne Lagerholm
Head of Corporate Communications, ABB Sweden, Västerås
Suzanne har jobbat länge inom ABB, i en rad olika befattningar inom kommunikation, bl a som chef för ABB Sveriges Communication Center och ansvarig för marknadskommunikation på ABB:s division Robotics i Sverige. Ingår i ABB Sveriges ledningsgrupp. Styrelseledamot i bland annat Etablering Västerås och Handelskammaren Mälardalen. Har en examen i ekonomi från Uppsala universitet.

Carina Åkerström
VD och koncernchef för Handelsbanken sedan mars 2019.
Innan dess var Carina ställföreträdande koncernchef samtidigt som hon behöll ansvaret för Regionbanken i Stockholm, som hon övertog ansvaret för 2010. 2008 utsågs Carina till vice verkställande direktör och chef för Regionbanken Östra Sverige.  Hon har en jur. kand. från Lunds Universitet.