vi som jobbar här

Vi som jobbar här

World Childhood Foundation förebygger sexuella övergrepp mot barn. Vårt internationella kontor ligger i Sverige. Från Sverige arbetar vi med projekt i Kambodja, Moldavien, Polen, Sverige, Sydafrika, Thailand och Ukraina. Vi har även kontor i Brasilien, Tyskland och USA.

Paula Guillet de Monthoux

Generalsekreterare

Paula är generalsekreterare för Childhood sedan 2015. Innan dess arbetade hon under många år internationellt med frågor gällande barns rättigheter och utveckling, bland annat genom flera ledande roller på Unicef. 2013 till 2015 var hon vd för SOS Barnbyar i Danmark. Sedan 2020 är hon ordförande för branschorganisationen Giva Sverige.

paula@childhood.org
+46 (0)73 673 94 92

Petra Engström Alexander

Kommunikationsansvarig

Petra skapar innehåll för våra kanaler och driver i samarbete med Charles kommunikationsarbetet på Childhood. Hon har tidigare arbetat som egenföretagare och konsult med särskilt fokus på content marketing.

petra.alexander@childhood.org
+46 (0)72 72 44 310

Charles Mingo Bennström

Kommunikationsansvarig Press/PR

Charles driver tillsammans med Petra kommunikationsarbetet på Childhood, bland annat med ansvar för press och PR.

charles.bennstrom@childhood.org
+46 (0)73-422 04 42

Joel Borgström

Programansvarig och projektledare

Joel är tematiskt ansvarig för vårt fokusområde Barn i samhällsvård men arbetar också med sexuell exploatering kopplat till resande och turism. Han är landsansvarig för Thailand och projektleder ett regionalt initiativ om institutionalisering och barnhem utomlands. Joel är samhällsvetare med lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete.
 
joel.borgstrom@childhood.org
+46 (0)70 811 61 60

Susanne Drakborg

Programansvarig

Susanne är tematiskt ansvarig för frågor som rör Barns trygghet på nätet, projektledare för Childhood AI-projekt Stella Polaris samt landansvarig för Polen. Hon är utbildad jurist, talar sju språk och har lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete.

susanne.drakborg@childhood.org
+46 (0)70 999 49 69

AK Fagerlund

Givarservice

AK arbetar med givarservice och webbshoppen. Innan hen kom till Childhood arbetade hen med insamling på Sverige för UNHCR och med hbtq-frågor.

info@childhood.org

Alexander Hedenlund

Marknadsassistent & Givarservice

Alexander är marknadsassistent med fokus på givarservice, sociala medier och digital produktion. Han är utbildad kommunikationsvetare och är intresserad av etik och post-digital humaniora.

alexander.hedenlund@childhood.org
+46 (0)730 81 60 26 

Britta Holmberg

Programchef och vice generalsekreterare

Britta är programchef och vice generalsekreterare. Hon är statsvetare med fokus på Östeuropa och slaviska språk och har en master i barns bästa och mänskliga rättigheter. Britta har lång erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete, bl a på Sida och Socialhögskolans internationella enhet.

britta.holmberg@childhood.org
+46 (0)72 724 43 05

Annica Malmqvist

Ekonomichef

Annica är Childhoods ekonomichef med mångårig erfarenhet av financial controlling och redovisning. Innan hon kom till oss på Childhood arbetade hon som redovisningskonsult med fokus på stiftelser och ideella organisationer.

annica.malmqvist@childhood.org
+46 (0)70 717 54 01

Ellika Mårtensson

Affärsansvarig företagssamarbeten

Ellika är affärsansvarig för Childhoods företagssamarbeten. Hon brinner för alla barns rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp och värdeskapande samarbeten som stärker Childhoods position som partner för social hållbarhet med fokus på de globala hållbarhetsmålen, speciellt 16.2.

ellika.martensson@childhood.org
+46 (0)70 190 48 45


Erika Olsson

Projektassistent

Erika är projektassistent för Childhoods AI-satsning Stella Polaris med ansvar för event och kommunikation. Hon är utbildad inom internationellt bistånd och projektledning, och har sedan tidigare erfarenhet av att jobba med ideella organisationer både i Sverige och utomlands.

erika.olsson@childhood.org
+46 (0)73 398 31 12

Åsa Olsson

Programansvarig

Åsa är tematiskt ansvarig för våra familjestärkande insatser samt skydd för barn med funktionsnedsättning. Hon är landansvarig för vårt arbete i Kambodja, Ukraina, Belarus och Ryssland samt driver arbetet med interna barnskyddsrutiner. Åsa är statsvetare med lång erfarenhet av internationellt barnskyddsarbete, även i katastrofområden.

asa.olsson@childhood.org
+46 (0)72 724 43 11

Ulrikah Reihs

Programansvarig

Ulrikah är tematiskt ansvarig för vårt arbete med barnvänligt stöd och bemötande samt för våra insatser mot personer som redan har eller ligger i riskzonen för att begå övergrepp. Hon ansvarar även för vårt arbete med hbtq-frågor samt är landansvarig för Sydafrika och Moldavien. Ulrikah är socionom och har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och Barnahus.

ulrikah.reihs@childhood.org
+46 (0)72 724 4309

Patricia Sandström

Insamlings- och marknadschef – sjukskriven

Patricia är Childhoods insamlings- och marknadschef och har en bakgrund från internationell affärsutveckling och CSR. Hon har arbetat på SOS Children’s Villages International (SOS Barnbyars globala organisation) där hon bland annat ledde organisationens globala företagssamarbeten och även ansvarade för organisationens globala filantropi.

Sylvia Schmid Serrander

Executive Assistant

I sin roll som Executive Assistant stöttar Sylvia generalsekreterare och ledningsgrupp i det dagliga arbetet. Hon har tidigare arbetat på bland annat FTI, Förpackningsinsamlingen, Lidl och DNB Bank.
sylvia.serrander@childhood.org
+46 (0)709 615 100

Foto: Elisabeth Ubbe