vad räcker

Vad räcker pengarna till?

100 000 kronor

Finansierar lön för en fritidsledare/socialarbetarassistent samt omkostnader för ett föräldrastödsprogram på en organisation i Sydafrika, som jobbar med föräldrastöd till familjer med svår psykosocial problematik där barnen löper stor risk att utsättas för våld och övergrepp. Läs mer.

35 000 kronor

Finansierar skolavgift och ger skolmaterial till 100 barn från familjer i riskzonen i Kambodja. Läs mer.

10 000 kronor

Finansierar en årslön för en fältarbetare som arbetar med gatubarn i Nepal. Läs mer.

——————————————————————————————————————

I Coronapandemins spår gör nedstängningar och isolering att barn i utsatthet blir än mer sårbara och risken för våld, övergrepp och försummelse ökar. Genom våra projekt skapar och bibehåller vi en social livlina för barn i utsatthet. Vi arbetar för att stärka barns skydd, upprätthålla tillgången till trygga vuxna och för att barn i extra utsatthet ska bli synliga. Under pandemin har vi haft möjlighet att genom vår befintliga verksamhet även nå ut med information och akutpaket till barn och familjer som ofta inte får något annat stöd.

Några exempel på vad pengarna räcker till under pandemin:

100 000 kr

Den ekonomiska kris som pandemin skapat innebär att många barn tvingas till arbete istället för att återgå till skolan. Kostnader för skolan blir en lyx som familjer i utsatthet tvingas prioritera bort. Att erbjuda dessa familjer samtal och stöd med barnens skolgång möjliggör att fler barn återgår till sin trygga plats i skolan och fullföljer sin utbildning. För 100 000 kr kan vi t ex investera i skolpaket innehållande bl a böcker, pennor, väska, skor och skoluniform för mer än 330 barn.

50 000 kr

Barn i Thailand och Kambodja som utsatts för sexuella övergrepp och exploatering av en utländsk förövare och som befinner sig i en rättsprocess, behöver extra stöd från en socialarbetare och en trygg familj. Med 50 000 kr skulle vi t ex kunna hjälpa drygt 100 av dessa barn och deras, under pandemin, utsatta familjer med detta viktiga stöd samt nödvändiga matpaket, hygienartiklar, lek- och läromaterial. Detta akutbidrag (ca 500 kr/familj) och extra stöd gör att dessa familjer orkar hålla ut och fortsätta stötta sina barn, trots att de tappat all inkomst under isoleringen. Ett tryggt stöd minskar även riskerna för att barnen utsätts för sexuella övergrepp igen.

5 000 kr

Med denna summa kan vi till exempel hjälpa 50 utsatta familjer i Thailand eller Kambodja med tvål, ansiktsmasker, rengöringsspray och annan skyddsutrustning för att hålla viruset borta. Med pandemin har priset på bl.a. ansiktsmasker ökat med 360%. (Hygienpaket ca 100kr/familj.

Här kan du se en film om hur vår organisation M´lop Tapang i Kambodja arbetar under pandemin (extern länk).