vi

”Det är spännande att få vara med i uppstartsarbetet kring innovativa projekt som hjälper barn”

Vi på Childhood tror på innovation och nya idéer för att lösa stora samhällsproblem. Globalt utsätts vartannat barn för någon form av våld. För att komma till rätta med det behövs systemförändring av stora mått. Attityder, beteenden och bemötande av barn behöver skifta. Vi ser hur förändring börjar genom nya lösningar och effektfulla insatser av människor mitt i verkligheten, med djup kunskap och med örat mot marken. Människor som i samarbete med Childhood kan få idéerna att utvecklas, etableras och med våra starka nätverk och påverkanskraft spridas vidare.

Nya lösningar och effektfulla insatser

Det kan vara en mjukvara skapad för att kunna spåra övergreppsbilder mot barn på nätet eller en ny metod för att fånga upp barn och familjer i riskzonen via BVC eller ett forskningsprojekt som arbetar med att förhindra att potentiella förövare förgriper sig på barn.

Partners som vill investera i innovativa projekt

För att kunna göra detta behöver Childhood partners som förstår och vill investera och agera tillsammans med oss. Att få vara med i ett uppstarts- eller ett expansivt skede kring något av våra innovativa projekt ger möjlighet att få följa och bidra till utveckling och långsiktig global hållbarhet.

Stöd resulterade i ett familjecenter

Det vet Gloria Hedfors, som vi på Childhood lärde känna i samband med ett insamlingsevent i Stockholm. Gloria visade stort intresse för Childhood som organisation och beslutade sig för att investera i vårt arbete med att förhindra våld och sexuella övergrepp mot barn. Detta ledde till att Gloria hösten 2019 följde med oss på ett projektbesök till Sydafrika. Där fick hon bl a träffa Lucinda och besöka platsen för det Family Center som Lucinda drömde om för att kunna ta emot fler barn i riskzonen för våld och övergrepp. En verksamhet vars expansion delvis finansierats av Gloria och hennes man Axel och som Gloria nu fick möjlighet att följa på plats. ”Det är verkligen spännande att få vara med i uppstartsarbetet för ett sådant här innovativt projekt och inte minst att se att vårt stöd omsätts i konkret handling som förbättrar livet för hundratals barn”, summerar Gloria besöket i Lavender Hill.

Bli Childhoods partner

Vi söker fler partners – engagerade individer, filantroper och familjestiftelser som tillsammans med oss vill investera i innovation och nya idéer för att skydda barn mot våld och sexuella övergrepp och ser fram emot en dialog!