Att identifiera barn i riskzonen så tidigt som möjligt

I många länder finns inte en fungerande socialtjänst. Möjligheten att göra orosanmälningar om barn som far illa är mycket begränsad. Bristen på socialt skyddsnät gör ofta att man inte upptäcker de mest utsatta barnen. Eller att de inte får det stöd som de behöver trots att de befinner sig i extremt farliga miljöer där många också blir utsatta för sexuella övergrepp. Exempel kan vara barn och ungdomar som tillbringar mycket tid på gatan. Andra exempel: Barn och unga som utsätts för människohandel och luras in i sexindustrin. Barn som växer upp i fattiga familjer och behöver hjälpa till med familjens försörjning. Eller HBTQ-ungdomar som på grund av diskriminering rymt hemifrån. 

Vardagshjältar på gatan hjälper barn

För att stärka skydd för barn och motverka den anonymitet som skapar möjligheter för förövare samarbetar vi på Childhood sedan 2010  med organisationen Friends International och deras Child Safe Movement. Child Safe rekryterar vanliga människor i utsatta områden och ger dem utbildning i barns rättigheter och säkerhet. Ofta kan det handla om taxi- eller tuk-tukförare, gatuförsäljare eller hotellpersonal. Dessa volontärer är våra ”Child Safe Agents”. Det finns idag över 5000 agenter i ett flertal länder i Asien.

Ringa till Child Safes hotline när man ser barn i en utsatt situation

När agenterna ser barn i en farlig situation kan de gripa in på egen hand. Mende kan också ringa Child Safes egen hotline och rapportera vad de sett. Då åker en socialarbetare från Friends International dit. Misstänker man sexuell exploatering eller att barnet är i akut fara gör de en polisanmälan. Child Safe utvecklar också informationsmaterial och kampanjer för att öka medvetenhet bland resenärer, volontärer, på företag, skolor och myndigheter. Childhood har under lång tid samarbetat med Child Safe i Kambodja och Thailand och har nu också bidragit till att modellen fått spridning till Sydafrika och Filippinerna.

Foto: privat. Publicerat oktober 2020. Uppdaterat juni 2021.