barnahus bemötande stöd

Etablering av Barnahus

Vi på Childhood har länge varit drivande i att förbättra stödet till barn som utsatts för sexuella övergrepp. När ett barn berättar om övergrepp och myndigheter agerar möter barnet ofta många vuxna och många frågor. Från poliser, domare och socialarbetare till läkare och psykologer. Om och om igen måste barnet berätta om det som hänt, inte för sin egen bearbetnings skull utan för att vuxenvärlden behöver informationen. I värsta fall riskerar processen att göra ytterligare skada istället för att hjälpa barnet att komma vidare. Men så behöver det inte vara. Med rätt bemötande och stöd kan barnet få hjälp att lägga det bakom sig och gå vidare i livet.

Barnvänligt och rättsäkert sätt att hjälpa

Barnahusmodellen är väl beprövad som ett barnvänligt och rättssäkert sätt att hjälpa. Konceptet kommer ursprungligen från USA. Island var det första europeiska landet att införa modellen. Med starkt stöd från Drottning Silvia och Childhood kom konceptet även till Sverige. Barnahusidén innebär att berörda myndigheter samverkar. Detta för att barnet inte ska behöva slussas runt och upprepa sin berättelse om traumat för varje enskild myndighet. Istället behöver barnet bara berätta vad det varit med om för en enda person – för en polis, psykolog eller domare som är särskilt barnutbildad. Barnahus ska vara en barnvänlig miljö där barnet får bättre förutsättningar att berätta. När alla myndigheter finns på plats och samverkar minskar också risken att barnet faller mellan stolarna och inte får rätt stöd och skydd .

Childhood bidrar till att öppna fler Barnahus

Barnahus är ett bra exempel på hur vi på Childhood arbetar strategiskt. Vi hittar en modell som fungerar och sprider den vidare. Vi arbetar aktivt både med att sprida kompetens och kunskap kring Barnahus och bidra till att fler länder implementerar modellen. Utöver Sverige har Childhood varit med och etablerat Barnahusmodellen eller likartade samverkansteam i Polen, Tyskland, Belarus och Brasilien. Även i Moldavien finns det pågående projekt i olika faser.

Foto: Childhood