Barnrättsbyrån

Att våga satsa på nya organisationer och idéer som täpper till hål i skyddsnätet för barn är en viktig strategi för oss på Childhood. Av den anledningen valde vi att stötta Barnrättsbyrån när de startade 2011. Barnrättsbyrån kom till som en reaktion på barns begränsade möjligheter att själva hävda sina rättigheter i Sverige. Med sin idé om att erbjuda barn socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör alla barns rättigheter och att agera på uppdrag av barnen själva kom Barnrättsbyrån med något helt nytt. Idag har Barnrättsbyrån gått från idé till en etablerad organisation med kontor både i Stockholm och Umeå.

Involvera barn och unga i frågor som rör dem

Barnrättsbyrån har på ett väldigt konkret sätt visat vilken kraft det finns i att på allvar involvera barn och unga i frågor som rör dem. Vi går nu in i en ny fas av samarbetet. Där investerar Childhood ytterligare för att stärka barns rättigheter i Sverige. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Den nya lagen är en viktig delseger för barns rättigheter. Men det är också början på en avgörande tid då Barnkonventionen ska tolkas och appliceras på ett sätt som innebär verklig skillnad för Sveriges barn och unga. Att den nya lagen är på plats räcker inte – det måste också betyda att barn får det bättre på riktigt.

Vi lever i ett Sverige med ökande klyftor. Allt fler barn lever i utsatthet. Det har blivit svårare att få hjälp från samhället. Idag är det nästan omöjligt för barn att själva hävda sina rättigheter och få sin sak prövad. Vår satsning innebär att bland annat etablering av ett rättsråd. Där ska barnrättsexperter inom olika områden kunna stötta och vägleda Barnrättsbyrån och barnet genom att ge råd i enskilda ärenden.

En viktig del av satsningen är också att Barnrättsbyrån kommer att kunna bedriva strategisk processföring. Det innebär att de kommer att driva enskilda fall för att skapa en praxis som kan förbättra situationen för fler barn.

Foto: privat