Projekt Childrens Insitute Sydafrika

Investering i tidigt stöd för föräldrar

Sydafrika har en särskilt hög andel mord, överfall, våldtäkter och andra våldsbrott jämfört med de flesta länder. Det drabbar barnen både genom egen utsatthet eller att de bevittnar våld mot andra, inom familjen, i skolan och i de områden de bor i. För att långsiktigt bryta våldsspiralen har vi tillsammans med samarbetspartners investerat i tidigt stöd till föräldrar i utsatta områden. Detta så att de kan ge sina barn en trygg uppväxt fri från våld i hemmet.

Mammor lär sig att hjälpa andra mammor

Under flera år har vi på bidragit till utveckling och utvärdering av hembesöksprogram för att nå och stötta familjer som har det svårt i samarbete med flera lokala partners; Philani Nutrition Center, Ububele Educational and Therapy Center och Parent Centre. Kvinnor från samma områden som familjerna lär sig att ge stöd till gravida och nyblivna mammor. Syftet är att stärka mammorna och möjliggöra en nära relation och trygg anknytning till barnet. Det är skyddsfaktorer som minskar risken för bland annat barnmisshandel. Alla programmen har visat väldigt positiva resultat och två av dem sprids nu som framgångsrika exempel till andra länder.

Föräldrar lär sig uppfostra barn utan våld

För att se hur man ytterligare kan stärka stödet till föräldrar arbetar vi med Seven Passes Initiative och University of Cape Town i projektet Warm Parenting. Det kombinerar fyra föräldraprogram för olika åldrar. Alla har utvecklats och utvärderats separat i Sydafrika men aldrig implementerats samtidigt i ett område. På fyra år har projektet nått mer än en tredjedel av hushållen med barn i området. Genom att engagera lokala representanter i ett trygghetsarbete för hela området och på bred front utbilda föräldrar med barn i alla åldrar är tesen att kunskaperna ska sprida sig som ringar på vattnet även till de föräldrar som inte deltagit och skapa en bredare uppslutning kring vikten och möjligheten att uppfostra barn utan våld.

Investering i nätverk för föräldrastödsprogram

En utmaning med pilotprojekt är alltid att skapa hållbar förändring i större skala. För att öka effekten av de enskilda projekten och möjliggöra förändring på samhällsnivå har vi därför valt att investera i ett nätverk för föräldrastödsprogram, SAPPIN och ett projekt med Clowns without Borders South Africa som skapar fler utbildare och coacher till föräldraprogram.

Foto: privat