Jourfosterfamiljer Ukraina

Jourfosterfamiljer – från pilotprojekt till lagändring

I Ukraina finns det en tradition av att låta barn som inte kan bo i sina familjer leva på institution. Men kunskapen om att institutionerna är skadliga för barn har lett till en stegvis utveckling mot alternativ. Man försöker nu ge familjerna hjälp så barnen kan bo kvar hemma, i andra hand olika typer av familjeplaceringar som jourfosterfamiljer.

Berövade barnen trygghet och omsorg

Barn som inte kan leva kvar med sina ursprungsfamiljer pga våld, försummelse eller sjukdom, fick tidigare inte flytta till med jourfosterfamiljer. Istället hamnade de på barnhem eller sjukhus. Där fick de vänta på att myndigheterna tog ett formellt beslut om huruvida de skulle återvända hem eller bli omhändertagna. Men barn som myndigheterna placerar på barnhem blir ofta kvar där under en stor del av sin uppväxt. Barnhemsvistelsen berövar också barnen på trygghet och omsorg under en tid i livet då de som mest behöver det.

Jourfosterfamiljer för barn som tillfälligt behöver omhändertas

Childhood investerade därför i en idé från vår långvariga samarbetspartner Partnership for Every Child. Den handlade om att utveckla en modell med jourfosterfamiljer för barn som tillfälligt behöver bo utanför sin ursprungsfamilj. Uppföljningar visar att, med något enstaka undantag, alla barn har fått växa upp i en familjemiljö. Antingen har de fått återvända till sin ursprungsfamilj eller fått en ny permanent adoptiv- eller fosterfamilj.

Ny lag

När myndigheterna såg att modellen med jourfosterfamiljer fungerade och fyllde ett viktigt behov finansierade de spridning av modellen i hela landet. 2016 antog Ukraina en ny lag som reglerade jourfosterplaceringar för barn som omhändertagits akut.  Barn vars föräldrar plötsligt avlider eller akut behövde sjukhusvård får nu omsorg i en familj istället för på institution.

LÄS MER >> in en intervju med Ukrainas barnombudsman ”Barnhem är det stöd till barn och familjer som prioriteras av samhället”

Foto: Susanne Drakborg