Nå högriskgrupper genom sport, hantera sina känslor

Nå och stärka högriskgrupper genom sport

I efterdyningarna av apartheid växer många barn i Sydafrika upp i områden där våld är en del av vardagen. Barn som bevittnar och upplever våld lider ofta av posttraumatisk stress. De kan ha svårigheter att hantera känslor och humör. Med ett hälso- och sjukvårdssystem som inte räcker till måste barnen få det stöd de har rätt till på andra sätt. Waves for Change (WFC) bedriver surfterapi sedan 2016. Där lär sig ungdomar inte bara att bemästra vågorna, utan får även verktyg att hantera sina känslor. Och de får en trygg plats att vara på, med tillgång till trygga vuxna och positiva relationer.

Lägre stressnivåer och bättre självkänsla

Forskare från University of Cape Town har utvärderat surfterapin. Utvärderingens resultat är solklart – efter att ha fullföljt sitt år i programmet har i stort sett alla barn lägre stressnivåer och bättre självkänsla. En positiv bi-effekt forskarna inte hade räknat med: Många av flickorna rapporterade att de vågat säga ifrån fler gånger än tidigare när de fått oönskade sexuella närmanden.  

Surfterapi för barn med autism

Childhood har arbetat tillsammans med W4C sedan 2016. Utöver att nå fler barn och sprida surfterapin till fler områden har W4C med vårt stöd också etablerat ett nätverk för organisationer som använder sport för att engagera ungdomar. Syftet med nätverket är att sprida konceptet med terapi knutet till sport och vilka faktorer som måste till för att göra skillnad på riktigt. Sedan 2019 bidrar vi till att anpassa och testa surfterapin för barn med autism. Under det första året deltog 75 barn. Även här utvärderar University of Cape Town arbetet. Mycket tyder på att resultaten är väldigt positiva. En stor del av barnen har fått förbättrad motorik och kommunikation, verktyg att reglera känslor och stärkta sociala relationer till andra. 

De flesta av surfcoacherna kommer från liknande områden som ungdomarna. Effekten av surfterapin smittar av sig även på dem: ”Du kommer hit för att hjälpa barnen läka, men i slutändan läker du även dig själv”.

Läs mer om vårt arbete med W4C i ”Bort från våldet, till havet”.

Foto: privat