Projekt Kambodja First Step

Pojkar som utsatts för sexuella övergrepp

En viktig del av det arbete vi på Childhood gör handlar om att identifiera och stödja grupper som tidigare varit bortglömda eller försummade i arbetet mot våld och övergrepp. Pojkar är en sådan grupp. Många glömmer bort eller förminskar sexuella övergrepp mot pojkar. I vissa fall skämtar man om dem. I andra fall skuldbelägger vuxenvärlden pojken. För pojkar tillkommer också rädslan att bli utpekade som homosexuella och ”omanliga”, med de fördomar och diskriminering som hbtq-personer ofta utsätts för. Allt detta gör det ännu svårare för dem att berätta och få tillgång till stöd. Tillsammans med Regnbågsfonden har vi lanserat ett initiativ för att gemensamt uppmärksamma och stärka arbetet för att förebygga sexuella övergrepp mot pojkar.

Stark aktör för pojkar i Siem Reap

Ett eldsjälsinitiativ som vi på Childhood samarbetat med länge i den här frågan är First Step Cambodia. När vi inledde vårt samarbete med First Step 2014 fanns ingen möjlighet för sexuellt utnyttjade barn att få behandling i Siem Reap, vare sig för pojkar eller flickor. Vi möjliggjorde First Steps etablering i staden och att de, tillsammans med andra lokala Childhoodpartners, kunde bygga upp ett starkt nätverk för tidig upptäckt, terapi och behandling, psykosocialt stöd till familjerna och ett system av fosterfamiljer för de barn som inte kan bo kvar hemma. Efter den sex år långa projektperioden är First Step idag en nationellt etablerad aktör som också utbildar andra om pojkars utsatthet.

Viktiga studier om övergrepp mot pojkar

Den stora bristen på kunskap om risker och behov specifika för pojkar var också anledningen till att vi 2019 investerade i två landsstudier om pojkars utsatthet, en för Kambodja och en för Nepal. Genom intervjuer med pojkar som har blivit utsatta för övergrepp och vuxna som möter dem, finns nu en bättre förståelse för vilka insatser pojkarna behöver och vilka som är relevanta i deras verklighet.

Foto: Joel Borgström. Publicerat oktober 2020.