resande förövare

Resande Förövare

Personer som vill utnyttja barn sexuellt söker sig gärna till situationer där de tror sig kunna undgå upptäckt. Vissa länder med utbredd fattigdom och svaga skyddsnät för barn har därför blivit särskilt hårt drabbade av så kallade resande förövare. Resande förövare är personer som utnyttjar barn under en resa eller längre vistelse i ett annat land. Svensk lagstiftning möjliggör att svenskar som begår sexualbrott mot barn i utlandet kan åtalas och straffas för det i Sverige. Men då måste svensk polis få kännedom om brotten.

Svårare för svenska förövare att utnyttja barn

I ett av Svenska Postkodlotteriet finansierat samarbete med svensk polis, Ecpat Sverige, Jämställdhetsmyndigheten och Child Safe Movement arbetar vi på Childhood för att göra det svårare för svenska resande förövare att utnyttja barn i tre högriskländer: Thailand, Kambodja och Filippinerna.

Öka kunskapen bland resenärer, resebolag och svenska på plats

I projektet Säg vad du såg arbetar vi för att öka kunskapen bland resenärer, resebolag och svenskar boende i de tre pilotländerna om övergrepp kopplat till resande och turism. om vad vi vet om förövares tillvägagångssätt, om att man kan och ska rapportera misstankar och övergrepp och hur man går tillväga. Vi arbetar också för att stärka skyddsnätet för barnen, bland annat genom Child Safe Agents som finns på strategiska platser där barn riskerar att utnyttjas och genom vårt stöd till organisationen Aple Cambodia som bistår polisen i Kambodja i att spana och skaffa bevis mot resande förövare. Slutligen arbetar vi för att identifiera och driva förslag för förbättrade rutiner och lagar som gör att vi gemensamt kan ta vårt ansvar och stoppa svenska förövare att utnyttja barn i andra länder.


Foto: Britta Holmberg