Welcome To My Yard huvudbild

Liten investering med stor effekt för barn

När vi på Childhood beslutar att vi ska stödja ett initiativ är hållbarheten alltid en viktig aspekt. Vårt långsiktiga mål är att förhindra att så många barn som möjligt utsätts för sexuella övergrepp. Därför är det viktigt att de insatser vi stödjer kan skalas upp. På så sätt fortsätter de ha en positiv effekt även när vi fasat ut vårt stöd. Arbetet med socialarbetarenheten på Angkor Hospital for Children i Kambodja är bra exempel. Där har en relativt liten investering från vår sida fått betydande resultat, långt utöver projektet självt.

Hitta lösning på onödig separation mellan föräldrar och barn

Barnsjukhuset Angkor Hospital for Children i den kambodjanska staden Siem Reap grundades för drygt tjugo år sedan. Redan från starten tampades man med ett svårt dilemma: Desperata föräldrar kom till sjukhuset med sina barn och övergav dem där. Sjukhuset kunde enbart lämna barnen vidare till barnhem. Detta eftersom de saknade både resurser och struktur för att ta reda på varför föräldrar övergav sina barn eller vilka föräldrarna eller de närmaste anhöriga var. Man beslutade sig för att försöka hitta en lösning på den i många fall onödiga separationen mellan barn och föräldrar. Sjukhuset grundade en socialarbetarenhet som skulle erbjuda stöd till de familjer som kommer till sjukhuset.

Våga ge stöd till en stark idé

Socialarbetarenheten på Angkor Hospital for Children var den första av sitt slag i Kambodja. Vi på Childhood gick in när projektet fortfarande var i sin linda.

– Stödet till socialarbetarenheten är ett skolboksexempel på hur vi på Childhood arbetar. När vi tror på en idé är vi beredda att ta risken och kan gå in med stöd redan i ett tidigt skede. Och det kan vi göra för att vi har 20 års erfarenhet av att arbeta på det här sättet. Och vi har en mängd exempel på att det gett fantastiska resultat, säger programchef Britta Holmberg.

Trygg finansering för socialarbetarenheten

Stödet till Ankor Hospitals socialarbetarenhet började med ett ”pilot grant” på 20 000 dollar som sedan växte. Med tryggad finansiering från oss på Childhood kunde enheten stärka sitt arbete. Den kunde inte bara spåra fler övergivna barns familjer utan även stödja fler barn som utsatts för sexuella övergrepp. Man kunde även ge fler familjer med sjuka barn psykosocialt stöd. Man kunde planera arbetet långsiktigt och bygga upp kompetens och resurser.

Långsiktigt arbete för barnen

Under sex års tid var vi projektets huvudfinansiär. När vi fasade ut stödet under 2019 var socialarbetarenheten en etablerad del av Angkor Hospitals verksamhet. Man lyfter fram arbetet på enheten som ett bra exempel på en konkret metod för att förebygga att föräldrar överger sina spädbarn. Det har fått spridning inte bara nationellt utan även i grannländerna Laos och Myanmar.

Socialarbetarenheten förebild för andra länder

Genom Childhoods engagemang har projektet uppnått långsiktig hållbarhet och en stor spridning. Effekten av vårt arbete blir större ju längre tiden går. Antalet barn som får stöd ökar även efter att vi fasat ut.

– Utvecklingen har överträffat alla våra förväntningar. Angkor Hospitals socialarbetarenhet har blivit en viktig aktör i Kambodja och en inspirerande förebild för andra länder. Vi har med vår insats i slutändan lagt grunden till ett fungerande medicinskt socialarbete i Kambodja, säger Åsa Olsson, programhandläggare på Childhood.

Text: Åsa Andreasson Åkerström, foto: privat