stärker barns motståndskraft

Spel stärker barns motståndskraft mot grooming

Sexuellt övergreppsmaterial på barn som förövare har producerat genom grooming eller sexuell utpressning är mycket vanligt i polisutredningar. Barnen på bilderna är ofta mellan 8 och 16 år gamla. Men en tredjedel av poliserna har haft groomingfall med barn som är så unga mellan 5 och 7 år gamla.

Förövare använder hot och utpressning

De allra flesta barn som blir kontaktade i sexuellt syfte hanterar det genom att blocka, stänga av eller prata med en vuxen. Men de som är ute efter att utnyttja eller kränka barn på nätet utvecklar allt mer förfinade metoder för att nå barnen. Inte sällan tar de kontakt med väldigt många barn samtidigt och använder snabbt hot och utpressning för att få barnet att göra vad de vill. För barnen kan det få allvarliga konsekvenser. Allmän information till barn och vuxna om de här riskerna är viktigt, men det är inte tillräckligt.

Skattjakt med syftet att stärka barns motståndskraft

I syfte att stärka barns motståndskraft mot grooming på nätet har Childhood därför bidragit till stiftelsen Change Attitudes utveckling av spelet ”Parkgömmet” för barn i lågstadieåldern. Spelet, som ett forskarteam på Skövde Högskola har tagit fram, består av ett fysiskt brädspel och förstärkt verklighet (AR): Man tittar på brädspelet genom en surfplatta eller en smartphone. Spelet liknar en klassisk skattjakt där varje spelare gömmer en skatt. Spelarna får ledtrådar som de ska hålla för sig själva, så att inte någon annan kan hitta skatten. Under spelets gång får barnen meddelanden från en okänd person som försöker få dem att avslöja ledtrådar till var skatten är gömd. De får uppleva hur det känns och hur de reagerar på vanliga groomingtekniker som smicker, tjat och hot.

Uppföljande samtal om risker på nätet

Forskarna har haft tillgång till autentiska chatt-loggar från nätet där förövare har tagit kontakt med barn i sexuellt syfte. Loggarna har sedan fått vara utgångspunkt för att kunna skapa spelhändelser, utan att det förekommer något skrämmande innehåll i själva spelet. Däremot motiverar spelet till uppföljande samtal om risker på nätet och vad grooming innebär. En lärare leder diskussionerna med hjälp av ett metodmaterial. Skolor runt om i Sverige har fått spelet kostnadsfritt. Man kan även ladda ner det här, gratis.

Foto: privat