Resande förövare rättsprocess övergrepp

Stöd till barn i rättsprocessen

Det som tidigare kallades sexturism är ett ökänt fenomen, särskilt i länder där många familjer lever i social och ekonomisk utsatthet. Det finns resande förövare som utnyttjar detta genom att erbjuda pengar, mat, kläder eller husrum i utbyte mot sex. Det finns också resande förövare som utnyttjar den svaga rättsstaten i dessa länder. Eller faktumet att det i fattigare länder finns barn som lever i stor utsatthet och saknar skyddande vuxna kring sig.

Förövare anpassar tillvägagångssätt för att nå barn

Internationella och nationella kampanjer och insatser mot sexturism har gjort att det de senare åren blivit ”svårare” för resande förövare att få tillgång till barn än tidigare. Men detta har inte stoppat dem – de har istället ändrat sitt tillvägagångssätt. Exempelvis så bosätter sig förövare permanent eller under vissa perioder om året i sina målländer. Ett annat sätt är att utnyttja barn genom livestreamade sexuella övergrepp. Då beställer och regisserar förövaren övergrepp på distans. Övergreppen genomförs ofta av en nära anhörig till barnen som får betalt av förövaren.  

Juridisk rådgivning och stöd under rättsprocessen

För att identifiera förövarna och barnen de utsatt för övergrepp samarbetar vi på Childhood med APLE Cambodia. Med vårt stöd arbetar APLE aktivt för att stoppa övergreppen. De ser också till att barnen får hjälp och stöd. Exempelvis kan de se till att en socialarbetare är på plats då polisen räddar barn från en övergreppssituation. De ger också psykosocialt stöd, juridisk rådgivning och hjälp under rättsprocessen. Om familjen inte får rätt stöd finns det en risk att barnet får skulden för det som hänt. Det finns också många exempel på där förövaren hotar och mutar familjen att ta tillbaka sina vittnesmål. För att se till att barnen får stöd från sina anhöriga jobbar APLE aktivt med att öka deras kunskap om övergrepp och konsekvenser för barnet. Childhoods stöd möjliggör dessutom utbildning av och samverkan med poliser, advokater och domare. På så sätt kan man säkerställa att barns bästa och ett barnvänligt bemötande genomsyrar den rättsliga processen.

Mötas med respekt – avgörande för barnens återhämtning

APLE är en unik aktör vars arbete fått internationellt erkännande. De har gjort ett tydligt avtryck inom den kambodjanska rättsprocessen. Deras insats har lett till att barn får ett mer professionellt, barnvänligt och respektfullt bemötande. Det är i sin tur är avgörande för deras återhämtning och bearbetning. Tack vare APLE Cambodias arbete har ett stort antal utländska förövare dömts till fängelse i sina hemländer för sexuella övergrepp mot barn i Kambodja.

Foto: Britta Holmberg