Stor utsatthet när omvärlden stigmatiserar

Att stödja barn och unga som identifierar sig som hbtq är också ett område som vi på Childhood prioriterar. Anledningen: vi vet att unga hbtq-personer löper särskild stor risk att bli utsatta för våld och övergrepp, inte minst om de bor i länder med utbredd diskriminering och homofobi där de riskerar att bli utslängda hemifrån om de berättar att de är hbtq. De har också svårt att få stöd och hjälp om de blir utsatta för övergrepp och väljer därför ofta att inte berätta för någon.

Självhjälpsgrupper för unga

Tack vare vårt stöd har två hbtq-organisationer i Ukraina under året utbildat skolpersonal och socialarbetare så att de kan erbjuda tryggt och icke-diskriminerande stöd åt hbtq-ungdomar. Samma projekt har också organiserat självhjälpsgrupper för hbtq-ungdomar samt hållit workshops där hundratals ungdomar och föräldrar fått större förståelse och kunskap i frågan.

Synliggöra hbtq-ungas utsatthet

Våren 2019 anordnade vi på Childhood ett webinar med syftet att öka kunskapen om hur barnrättsorganisationer och stiftelser som finansierar insatser för skydd av barn på ett mer medvetet sätt kan inkludera hbtq-barn och -ungdomar. Under året deltog vi i flera paneldiskussioner och konferenser både i Sverige och utomlands där vi lyft hbtq-ungas särskilda utsatthet

– En av de grupper där det är extra stor risk för att bli utsatt för våld och övergrepp är unga hbtq-personer. Den risken beror inte på deras sexuella läggning eller hur de beter sig. De är särskilt sårbara eftersom omgivningens stigma och diskriminering skapar en utsatthet. Och det går att förändra. Det måste vi förändra, sade Childhoods programchef Britta Holmberg på en konferens på hbtq-personer i Kiev hösten 2019.

LÄS MER ”När min son berättade att han var bög slängde jag ut honom”

Foto: privat.