Holistiskt program för stöd till barn i utsatthet

Hamnstaden Sihanoukville i södra Kambodja är varken vacker eller pittoresk. Ändå vallfärdar turister dit. Den huvudsakliga anledningen: Det finns otaliga casinon i staden och det byggs hela tiden fler. Den snabbt växande turismen gör att många fattiga barn och deras familjer också söker sig till staden. Flertalet av dem hamnar på gatan eller i slumlika bostadsområden. Eller i underhållnings- och sexindustrin. Många tar droger för att mäkta med.

Kambodjas första behandlingshem för missbrukare

I Sihanoukville arbetar Childhood med organisationen M´Lop Tapang. De erbjuder uppsökande verksamhet för barnen som far illa. Med sin insats når de årligen 5000 barn och deras familjer. I ett gemensamt projekt som fokuserar på kvinnor som arbetar i sexindustrin har vi under 2018 öppnat Kambodjas första behandlingshem för alkohol- och narkotikamissbrukare. På behandlingshemmet får prostituerade kvinnor och deras barn individuellt stöd. Missbrukande ungdomar och deras föräldrar får drogförebyggande insatser. Syftet med projektet är enkelt: En tryggare barndom för fler barn. Men också att få ökad kunskap om målgruppen och ökad kompetens att arbeta med dem.

En av M’Lop Tapangs socialarbetare berättar om en av familjerna:

Sinat* är fem år. Hennes mamma Chomrath* säljer sig till turister i Sihanoukville. Som många av de unga kvinnor vi träffar har Chhomrath haft en tuff uppväxt. När hon blev övergiven av sin familj levde hon på gatorna i Phnom Penh. Sedan kom hon sedan till Sihanoukville.

Det är uppenbart att Chomrath älskar sin dotter. Men hennes livsstil i kombination med drogmissbruket gör att hon utsätter både barnet och sig själv för stora risker. Eftersom ingen kan ta hand om Sinat på kvällarna får flickan ofta följa med sin mamma till barerna. Chhomrath berättar att hon får mer uppmärksamhet när Sinat är med. En del tycker t.o.m. det är roligt att se en liten femåring som sitter och röker cigaretter i en bar. Sinat har också varit med när hennes mamma köpte droger. Eller när hon har tagit emot kunder.

Vi har länge försökt hjälpa Chhomrath med missbruket. Som så många som försöker sluta med droger är hon ren ett tag men får återfall när något oförutsett händer. För oss på M’Lop Tapang är barnets trygghet och säkerhet det absolut viktigaste. Därför kom vi överens med Chhomrath och de lokala myndigheterna att Sinat skulle vara på vårt Transitional Home på kvällar och nätter. Och gå på vår förskola på dagarna.

Vi i teamet fortsätter att arbeta med henne och Sinat. Det har varit en av de svåraste och mest tidskrävande insatserna vi har gjort under den senaste tiden. Men vi är fast beslutna att inte ge upp.

*Sinat och Chomrath heter egentligen något annat.

Foto: Joel Borgström