Moldavien projekt P4EC

Partnership for Every Child Moldova

Partnership for Every Child Moldova (P4EC) är en organisation som jobbar med barn som antingen riskerar att bli placerade i fosterfamilj/institution eller som redan blivit placerade. P4EC har olika typer av verksamheter i Moldavien, bland annat boenden för mammor och bebisar som av olika skäl behöver stöd från personal under en tid i livet för att förhindra placering av barnet.

Projektets mål är att implementera ett föräldrastödsprogram i Moldavien för att ge föräldrar bättre förutsättningar att knyta an och ge sina barn känslomässig trygghet, välmående och stöd till utveckling. Målgruppen är barn 0-5 år som riskerar att bli övergivna eller omhändertagna efter födseln och de första åren.  Mjukt föräldraskap (Mellow Parenting) är en evidensbaserad modell från Skottland som innehåller föräldraprogram både för blivande föräldrar och i flera olika skeden efter att barnet har fötts.