Philisa Abafazi Bethu

Philisa Abafazi Bethu ligger i Lavender Hill, som är ett av de mest våldsutsatta områdena i Kapstaden. Under en lång tid har gängkrig gjort området osäkert. Philisa Abafazi Bethu erbjuder en trygg tillflyktsort för barn och kvinnor i Lavender Hill. Barnen får lära sig om sina rättigheter, får delta i musikterapi och kan även vara med på utflykter, läger, stödgrupper och stödsamtal. Föräldrarna engageras genom workshops, fokusgrupper och föräldramöten.

Philisa Abufazi Bethu har också ett skyddat boende för misshandlade kvinnor och deras barn. I det projekt som Childhood just nu har med Philisa Abufazi Bethu är fokus också på att utbilda och stödja ett antal jourmammor som ska kunna ta hand om övergivna eller omhändertagna barn tills socialtjänsten kan ta över ansvaret. Dessutom kommer Philisa under ett år arbeta holistiskt och intensivt med tio familjer för att bryta våldscykeln och förbättra förutsättningarna för både barnet och hela familjen.

#bryttystnaden  Den after-school verksamhet Philisa Abufazi Bethu erbjuder ger barn tillgång till en trygg miljö och trygga vuxna där de kan berätta om något händer. De bryter tystnaden genom att tydligt prata om övergrepp och göra det mindre skamligt för den som är utsatt. Barnen får kunskap om vad som är bra och dåliga hemligheter, privata kroppsdelar, olika sätt förövare kan försöka lura barn på och hur man kan säga nej/göra i sådana situationer.  Philisa Abufazi Bethu är en aktör vuxna vänder sig till om något hänt och de behöver råd om hur de ska gå tillväga, t. ex. när ett barn utsatts för våldtäkt. Organisationen arbetar på olika sätt med att upplysa föräldrar i området om hur de kan skydda sina barn mot sexuella övergrepp. Exempelvis har Philisa Abufazi Bethuefter ett sexualmord på en 13-årig flicka startat ett ”search and rescue team” som följer barn hem (t.ex. när de blivit ivägskickade till affären sent på kvällen då risken är hög att de blir utsatta för våldtäkt). Teamet informerar föräldrarna om riskerna – ofta har föräldrarna valt skicka de yngre barnen för att inte de äldre barnen ska riskera utsättas för gängvåld – men då inte tänkt på att de yngre barnen löper risk för annat. Philisa Abufazi Bethu bryter också tystnaden genom att ha kampanjer på temat och driva frågor såsom att det ska finnas krav på att skoltaxichaufförer ska lämna in utdrag från sexualbrottsregistret innan de anställs.