Welcome To My Yard huvudbild

Stöd till barn som bor och arbetar på gatan

Barn som bor och arbetar på gatan är en särskilt utsatt grupp. En del av dem är själva och andra bor tillsammans med sina familjer; fattigdom, analfabetism, psykisk ohälsa, missbruk, samt våld, vanvård och sexuella övergrepp är ofta delar av familjebilden. Många av de som hamnat på gatan har lämnat sina hem och byar på grund av fattigdom, våld, sexuella övergrepp och drömmen om ett bättre liv för sig själv och sin familj.

Tillsammans minska risken mot övergrepp

Welcome to my yard arbetar med och för barn, ungdomar och unga familjer som lever och arbetar på gatan. Organisationens mål är att minska risker, öka säkerheten och förbättra skydd mot övergrepp, utnyttjande och vanvård. Man vill också förbättra tillgången till utbildning och skapandet av affärsverksamhet och därigenom stärka de unga att uppnå sin potential med syfte att lämna otryggheten på gatan bakom sig.

Childhood investerar i den uppsökande verksamheten

Childhood stödjer Welcome to my yards uppsökande verksamhet med syfte att nå nykomna barn, ungdomar och unga familjer, samt med sin regelbundna närhet fylla en trygghetsfunktion. Organisationen driver ett ett drop in-center (liknade öppen fritidsverksamhet) som fungerar som en neutral mötesplats där det även finns barn- och mammagrupper där familjerna får time out från livet på gatan. De lite äldre barnen får hjälp med läxor och lär sig laga mat. Barn som hoppat av skolan får stöd att återvända. Welcome to my yard tillhandahåller även utbildningsmöjligheter för ungdomarna och de unga familjerna och ger dem möjlighet till utbildning, praktik och jobb. på organisationens egna sociala affärsverksamheter etc. Det främsta resultatet är dock att flertalet av dessa barn, ungdomar och unga familjer stärkts att lämna livet på gatan, samt återuppta kontakt med familj och/eller vänner.