Hitta och ta ner övergreppsmaterial på nätet

Hitta och ta ner övergreppsmaterial på nätet

Teknisk utveckling har lett till en explosionsartad spridning av övergreppsmaterial på nätet. Antalet rapporterade bilder av misstänkta övergrepp mot barn på har ökat från 3000 till 18,4 miljoner på 20 år. Sedan tillkommer alla de bilder som ännu inte är identifierade. Ett genomsnittligt polisärende om innehav av sexuellt övergreppsmaterial mot barn innehåller trettio tusen fotografier. De största fallen innehåller närmare tio miljoner bilder av övergrepp. Konsekvenserna är förödande. Forskning visar att övergrepp som äger rum online, kan vara precis lika traumatiskt som övergrepp som sker offline. Att veta att det finns bilder på övergreppet som människor fortsätter sprida skapar ett oerhört lidande hos barnen. För att stoppa spridningen och identifiera förövarna behöver vi bättre tekniska hjälpmedel.

Övergrepp lika traumatiska online som offline

Projektet LIBRA har som mål att hitta och ta ner övergreppsmaterial på nätet. Ett annat syfte är att hjälpa till att identifiera fler barn som blir utsatta för övergrepp. Projektet består av en s.k. haschkontrollserver som kan hitta filer som polisen redan tidigare har klassificerat som övergreppsmaterial. Hashkontrollservern varken visar eller laddar ner materialet för de aktörer som använder sig av verktyget. Det innebär att fler aktörer, inte bara polisen, kan använda sig av tekniken utan att behöva hantera med olagligt övergreppsmaterial. Dessutom innebär tekniken att det går mycket snabbt att genomsöka internet – inklusive darknet. Det kan ge en bättre överblick över hur utbrett problemet är. Redan efter tre månaders tester med några få frivilliga företag hittade man 5,5 miljoner bilder av sexuella övergrepp mot barn. Den statistik vi får fram i projektet kan vi använda för att förespråka bättre lösningar och globalt samarbete, särskilt bland internetleverantörer.

Samfinansiering mellan Childhood och Nederländernas justitiedepartement

Web-IQ som driver projektet är ett nederländskt företag specialiserat på darknet-teknologi och att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Det samfinansieras av Childhood och Nederländska justitiedepartementet. Idéen till projektet föddes då Web-IQs grundare och VD deltog på ett rundabordssamtal om AI, organiserat av Childhood.

Illustration: privat