1Många barn är sannolikt yngre än vad som återges här då åldern i flera fall enbart noterades med under x antal år i domarna. I denna visualisering använder vi oss av närmaste ålder där barn under 15 år blir 14 år osv.