Kambodja

resande förövare

Resande Förövare

Personer som vill utnyttja barn sexuellt söker sig gärna till situationer där de tror sig kunna undgå upptäckt. Vissa länder med utbredd fattigdom och svaga skyddsnät för barn har därför blivit särskilt hårt drabbade av så kallade resande förövare.

Resande Förövare Läs mer

Safe Haven

Diskrimineringen av barn med särskilda behov är utbredd och startar redan i bygemenskapen där barnen ofta stigmatiseras och undviks; och ofta utsätts för vanvård, våld

Safe Haven Läs mer

APLE Cambodia

Sexturism är ett ökänt, men välkänt fenomen, ofta i länder där många familjer lever i social och ekonomisk utsatthet; som medvetet eller omedvetet utnyttjas av

APLE Cambodia Läs mer