Barnen Childhood vill nå

Våld och sexuella övergrepp mot barn existerar i alla kulturer, i alla länder och i alla samhällsklasser. Childhoods arbete är framför allt inriktat på de barn där risken för våld och övergrepp är störst. Det handlar exempelvis om: